ПНЗ як центр дослідницько-пошукової роботи обдарованих, талановитих вихованців

Саме таку тему розкрила  Федорчук Катерина Миколаївна, методист Краєзнавчого центру на методичному об’єднанні керівників гуртків 28 березня.

З покон віків людина завжди була у пошуку. Людство прагнуло віднайти не тільки скарби матеріальні, але й духовні. Скарби які тішили не тільки око, але й душу. «Що?», «де?», «коли?», «чому?», «хто?»,  «для чого?», «як?» — ці, та багато інших питань, ставила і ставить собі людина і хоче отримати на них не просто відповідь, а вичерпну відповідь. Тому розділи краєзнавства: історичне, етнографічне, географічне та інші – є однією із найбільш цікавих наук, де завжди будуть актуальними ці запитання. 

Якщо вести мову про наш ПНЗ як центр пошуково-дослідницької діяльності то методист запропонувала ті напрями діяльності, які дозволяють йому ним стати:

  • організаційно-координаційна робота: організація та координування діяльності закладу за пошуково-дослідницьким напрямом;
  • навчально-виховна робота: діяльність  гуртків, учнівських творчих об’єднань дослідницького спрямування;
  • організація та проведення обласних заходів: учнівських кон­ференцій, конкурсів дослідницького спрямування, зборів юних науковців тощо;
  • забезпечення участі слухачів у Всеукраїн­ських заходах;
  • інформаційно-методична діяльність: поповнення банку даних «Обдарованість»,  розділу сайту Краєзнавчого центру та роботи з талановитою молоддю, висвітлення роботи в ЗМІ, випуск друкованих матеріалів;
  • робота з педагогічними кадрами: проведення тематичних се­мінарів, методичних практикумів, тренінгів; консультацій;
  • робота з батьками вихованців: психолого-педагогічне консуль­тування; лекції.